Steun ons


Van wie krijg onze stichting steun?

In de loop der jaren hebben een tiental bedrijven ons ruimhartig vrijwel elk jaar gesteund. Het begon met de firma Nijhof in Baarn. Momenteel krijgen we steun van tegelzettersbedrijf uit Baarn en grafsteenbedrijf uit Ochten. Van een tiental particulieren krijgen we elke maand een financiële bijdrage. Zij steunen de stichting met bijvoorbeeld een maandelijkse bedrag van € 10.- , of een jaarlijkse bijdrage van € 50.- Voor dat bedrag kan een Papoea zoon of dochter een heel jaar naar school.

We hebben ook de collectebus van ons bestuurslid Jan Sieben. Ook Jan was van 1961 tot 1962 dientplichtig militair op Nieuw-Guinea. Hij kwam bij de luchtmacht terecht. Samen met enkele Papoea’s moest hij de onderofficiersmess van de luchtmacht foerageren. Daardoor kreeg hij intensief contact met de plaatselijke bevolking op Biak. Hij besloot wat Maleis te leren om beter met hen te kunnen samenwerken.

Thuis in Nederland bleef de situatie van de Papoea’s hem door het hoofd spelen. Rond 2002 ontmoette hij Adrie Bouwmeester en besloot hij samen met hem de stichting te gaan helpen. Hij doet dit nu al vele jaren met zijn Collectebus. Overal waar hij die mag gebruiken hoor je hem met zijn bus rammelen en zie je Jan met een geldvragende blik rondstappen. Hij haalt elk jaar zo’n 120 tot 150 euro op. Uit dankbaarheid voor een bijdrage in zijn bus zingt hij dan een populair liedje in het Maleis. Ja, Jan is niet gemakkelijk voor een gat te vangen.

Hulp blijft nodig

In november/december 2012 werd herdacht dat de Nederlanders 50 jaar eerder Nieuw-Guinea moesten verlaten. Er werd stilgestaan bij de 135 Nederlandse soldaten die tijdens het conflict waren gesneuveld of verongelukt.

De dertig oud-militairen, waaronder bestuurslid René Hoksbergen, konden met eigen ogen zien hoezeer de Papoea’s nog steeds onze hulp nodig hebben. Vooral in landelijke gebieden is het volgen van onderwijs erg moeilijk. Juist die kinderen missen elementaire hulpmiddelen als steun bij vervoer, geld voor verplichte schoolkleding en eenvoudige onderwijsbenodigdheden als een tas, schriftjes, potloden e.d. Met een beetje hulp kunnen zij gewoon het verplichte onderwijs volgen.

Kortom, de steun die wij geven en die via onze tussenpersonen goed terechtkomt, blijft nuttig.

Wij hopen dat U ons daarom blijft steunen.

Bank: NL 27 RABO 0394857178